Afrika Africe


Dne 14.10.2009 se uskutečnila na naší škole schůzka s vedoucím projektu „Afrika Africe“ MTh.Phanuelem Oswetem, Ph.D. Cílem projektu je jednak podpora vzdělání chudé mládeže ze slumů a zároveň poskytnutí pomoci v sociální a zdravotnické oblasti v Nairobi, hlavním městě Keni.

Naše škola se rozhodla zapojit do tohoto projektu formou adopce na dálku, která zajistí po dobu tří let každoroční úhradu školného a školních pomůcek jednomu studentovi.
Proto byla uspořádána sbírka, do které se zapojili žáci a zaměstnanci naší školy. Celkem byla vybrána částka 10 483,-Kč.

Během měsíce listopadu proběhne další jednání, kde již škola obdrží jména vybraných studentů vhodných k adopci. Po té bude vybraná částka zaslána na účet nadace a následně předána rodičům studenta.

Děkujeme všem co se sbírky zúčastnili, neboť podpora vzdělání není jen otázkou peněz, ale i ochotou a vůlí pomáhat tam, kde je třeba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj