Exkurze Míšeň

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 proběhla 4. 12. 2019 návštěva muzea a manufaktury v Míšni.

Žáci, mentor a koordinátor se seznámili s Museem of MEISSEN®Art. Muzeum a manufaktura seznamují s třistaletými dějinami porcelánu. Výstava je chronologicky uspořádaná od roku 1710 až do současnosti. Jako jediná na světě uceleně a obsáhle prezentuje rozsáhlou míšeňskou historickou sbírku. Na množství exemplářů představuje tvůrčí směry míšeňských mistrů různých epoch. Součástí výstavy jsou předváděcí dílny, kde návštěvníci mohou vidět míšeňské umělkyně a umělce při formování a malování porcelánu.
Cestou zpět jsme ještě navštívili Drážďany. Zde jsme prošli historické centrum a navštívili vánoční trhy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj