EXKURZE stanice STK Nouzov 25. – 27.11.2019

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 proběhly exkurze se žáky třídy 1HA na stanici technické kontroly v Nouzově.

STK Nouzov provozuje stanici technické kontroly a stanici měření emisí. Díky vstřícnému průvodci žáci poznali reálný provoz stanice a sami si prakticky vyzkoušeli některé kontrolní mechanismy provozu. Za doprovodu učitelů OV strávily naše pracovní skupiny na stanici STK 3 dny.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj