Exkurze ZŠ Bedřicha Hrozného ve společnosti AZ Elektrostav

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 proběhla 17. 10. 2019 exkurze vybraných žáků ZŠ Bedřicha Hrozného se zájmem o elektroobory ve společnosti AZ Elektrostav v Nymburce.

Žákům byla představena společnost, její vznik a současný záměr. Poté následovala exkurze s následnou diskusí nad volbou povolání.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj